Teikiame generalinės rangos paslaugas. Turime solidžią generalinės rangos projektų bei subrangovų ir trečiųjų šalių valdymo patirtį. Bendrovėje dirbantys inžinieriai turi gilias technines žinias, ilgametę gamybinę patirtį bei LR Aplinkos ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus.

Generalinės rangos pradžioje atliekame išsamią kliento poreikių bei projekto analizę, atliekame projektavimo darbus, pasirūpiname reikiamais leidimais darbams vykdyti. Statybos metu siekiame užtikrinti ne tik sklandžią projekto eigą, bet ir vykdome griežtą darbų saugos bei aplinkosaugos politiką. Įgyvendintą projektą atiduodame užsakovui tik užbaigę jo statybą, įdiegę inžinerinius tinklus, atlikę bandymo darbus ir pasirašę statybos užbaigimo aktą. Garantinio laikotarpiu metu vykdome objekto techninę priežiūrą.